Velkommen til Psykologisk Rådgivning

PRIVAT

Fysisk og virtuelt

Vi kan mødes i mit samtalelokale i Valby eller virtuelt.

Nemt og hurtigt

Tag kontakt til mig per mail eller telefon. Jeg vender tilbage indenfor 24 timer. Hurtige tider ved akut behov.

Hjælp til at finde veje videre

Jeg lytter og hjælper til at opnå en forståelse og en strategi, som giver mening for dig/jer.

Ydelser

Jeg tilbyder

Individuel samtaleterapi

Nogle situationer er svære at ændre selv og se, hvordan de skulle kunne blive anderledes. Jeg lytter og hjælper dig til at forstå den situation, du står i. Vi tager udgangspunkt i dig og undersøger sammen grundene til, at tingene er vanskelige for dig lige nu. Jeg foreslår strategier, og målet er altid, at du skal gå fra samtalen med en plan, der virker for dig.

Parterapi

Der kan være mange gode grunde til at få ekstern hjælp til parforholdet. Fælles er ofte en uoverenstemmelse, tvivl eller konflikt. Fordi jeg ikke er en del af konflikten, kan jeg hjælpe jer til at se mønstre og intentioner midt i alt det svære. Jeg lytter til jeres begges perspektiver, og sammen formulerer vi en forståelse af, hvorfor I er havnet i den situation, I er i. Jeg foreslår strategier for jeres videre arbejde, og målet er altid, at I går fra samtalen med en plan, der virker for jer.

Forældreterapi

Forældreterapi henvender sig til alle forældre, uanset familiekonstellation. Fælles er ønsket om at være de bedste mulige forældre for jeres barn/børn. Med udgangspunkt i jeres vision for forældreskabet ser vi sammen på, hvornår det bliver svært for jer – og hvad I hver især skal arbejde med. Målet er altid at finde måder at håndtere jeres situation på, således at I går fra samtalen med strategier og værktøjer, der virker for jer.

Forløb i vredeshåndtering

For dig, som er motiveret for at arbejde med din egen vrede, tilbyder jeg et forløb i vredeshåndtering.

Jeg hjælper dig med at se nærmere på, hvorfor du bliver vred, og hvad din vrede handler om. Vrede er en helt naturlig følelse – men den kan komme til at spænde ben for dig, hvis du ikke ved, hvordan du skal håndtere den. I forløbet vil du derfor få strategier til at håndtere din vrede, så du kan identificere den, før den bliver et problem – og i stedet handle og kommunikere på en måde, som er mere konstruktiv for dig selv og dine omgivelser.

Et forløb har en varighed af 10 sessioner, med et møde en gang om ugen. Forløbet er bygget på den kognitive tilgang, som f.eks. også bruges i Anger Management hos Kriminalforsorgen.

Vidnesbyrd

Udtalelser fra klienter

Din henvendelse

Hvad sker der, når du henvender dig

I tvivl om, hvorvidt jeg kan hjælpe? I tvivl om, hvad der overhovedet skal til? Er situationen akut?

Tag kontakt til mig enten på telefon eller mail. Jeg vender altid tilbage indenfor 24 timer efter, du har henvendt dig første gang.

I den indledende kontakt spørger jeg ind til, hvad grunden er til, at du henvender dig – og hvad du ønsker at få ud af en samtale eller et samtaleforløb hos mig. Jeg laver en forventningsafstemning med dig omkring:

- Er jeg den rigtige til at hjælpe dig/jer videre? Hvis ikke, gør jeg mit bedste for at henvise dig videre. Jeg har ikke aftaler med andre behandlere; henvisninger er baseret på erfaringer og bedste bud.

- Er der brug for en samtale eller flere? Det gør en forskel for processen, når vi på forhånd ved, om alting skal klares i løbet af én samtale – eller om der er rum til at komme mere i dybden.

- Hvis muligt, finder vi med det samme et tidspunkt for den første samtale.

Selve samtalen eller samtaleforløbet vil tage sig forskelligt ud, alt efter fokus for samtalen, og alt efter om du kommer alene, eller I er flere. Helt centralt er dog, at vi sammen undersøger den situation, du ønsker hjælp til. Hvis I er flere i samtalen, hører vi alle perspektiver.

Jeg lytter og guider processen frem, ligesom jeg hjælper til at finde veje videre – målet er altid, at du skal gå fra samtalen eller samtaleforløbet med en strategi, der virker for dig.

Priser

Kontakt mig for flere detaljer

kr 1000 /time Individuel terapi
 • Udgangspunkt i dit behov
 • 60 minutter
 • Hurtige tider ved akut behov
 • Lokale i Valby eller virtuelt
kr 1500 /time Parterapi
 • Udgangspunkt i jeres behov
 • Sessionens længde planlægges i samarbejde med jer
 • Hurtige tider ved akut behov
 • Lokale i Valby eller virtuelt
kr 1500/time Forældreterapi
 • Udgangspunkt i jeres behov
 • Sessionens længde planlægges i samarbejde med jer
 • Hurtige tider ved akut behov
 • Lokale i Valby eller virtuelt
Om mig

Psykolog Malene Windfeldt

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet. Jeg har mange års erfaring med individuel terapi, supervision, undervisning og procesfacilitering.

Særligt kendetegnet ved mit arbejde er en oprigtig interesse for at forstå de gode grunde for, at man gør, som man gør. Samtidig lægger jeg vægt på, at målet er at skabe nye handlemuligheder.

Læs mere